| < Marzec 2017 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kategorie: Wszystkie | edukacja i wychowanie | nauka
RSS
piątek, 24 marca 2017
Tajemnicze magnony

symulacja falimagnetycznej


Rysunek  przedstawia symulację cyfrową magnonu,czyli pakietów  fali  magnetycznej  rozchodzącej  się  w  ferromagnetyku.

Zjawisko powstawania  magnonów jest   znane  od   kilkunastu   lat Wewnątrz namagnesowanego  ferromagnetyku  [czyli  magnesu]  mamy do  czynienia  z  uporządkowaniem   spinów  elektronów[ustawienie  równoległe].

 Niewielkie zaburzenia  tego  porządku , przemieszcza  się  w   materiale   pod postacią  paczek/pakietów  falowych  zwanych   magnonami.

W Instytucie Technologii w Karlsruhe[ w Niemczech],  odkryto  paradoksalne  właściwości  magnonów[zob.poz.literatury 1].

A  mianowicie  :  wytworzono  magnony w materiale składającym się z  dwóch warstw atomowych żelaza stopowego i palladu o temperaturze Curie 380 K.Następnie ogrzewano materiał powyżej temperatury  Curie ,a magnony nie znikły,mimo że materiał  nie był już magnesem.Odkrytezjawisko niezwykłych  własnosci  magnonów,  może mieć ważne wykorzystanie wspinotronice.

 

Literatura

[1] H. J. Qin, Kh. Zakeri, A. Ernst, and J. Kirschner,Magnetic waves in a permanent magnet can survive even when the material is too hot for large-scale magnetism to exist.,Phys. Rev. Lett. 118, 127203 (2017)

22:22, fizykomaniak
Link Dodaj komentarz »
środa, 22 marca 2017
Bełkotliwość mówienia jest modna

Niedawno,w  rozmowie z  przyjacielem  wyraziłem zaniepokojenie   zjawiskim  bardzo  szybkiego  mówienia ,szczególnie przez młode osoby.

"Duża  szybkość  wymawiania  słów  uniemożliwia zrozumienie treści  komunikatu  przez odbiorcę /słuchającego"-zacząłem swoją analizę zjawiska."Szybkie  mówienie  likwiduje fonetykę dostosowaną do treści wypowiedzi,powoduje zniekształcenie brzmienia  głosek,sylab, "zlewanie  się" sąsiadująch  ze  sobą  słów i  w konsekwencji  wypowiedź /komunkat zamienia się dla  odbiorcy w  bełkot. Jakie mogą   być  przyczyny   tego  niezwykłego  zjawiska ?" -  tym   pytaniem zakończyłem .

"Jak wiesz-zaczął odpowiedź  przyjaciel- moja najstarsza  córka  jest  nauczycielką  liceum i od pewnego  czasu nie mogę  jej zrozumieć o czym mówi, ponieważ bardzo  szybko mówi.Zapytałem ją : dlaczego nie dba o piękno  wypowiedzi  językowej? dlaczego deformuje  mowę ojczystą? dlaczego stosuje taką  wadliwą  dykcję?

 Usłyszałem  szokującą   dla  mnie odpowiedź: " gdybym  w pokoju nauczycielskiem,  lub  w klasie z uczniami, mówiła w stylu uznanym za poprawny  i piękny  50  lat temu,  lub 1oo lat temu   ,to bym  się  ośmieszyła, wyśmiali  by  mnie jako staroświecką i niemodną osobę".  

"Zapamiętaj- zakończył  przyjaciel- jest kult  zmiany  wszystkiego,nawet jeśli  jest poprawne i piękne.Szczytem  tego  kultu  będzie likwidacja naszego gatunku,  bo  anachroniczny. 

Parę dni  póżniej,  miałem okazję poruszyć ten sam  temat ze  znajomą mieszkającą od ponad 3o lat w  Danii ,a ona  zrewanżowała mi  się  taką  zaskakującą  opowieścią:

"W  Danii, gdy  rozmawiają ze sobą  rdzenni  Duńczycy, to  nieustannie słyszę : co ty mówisz? co  ty  mówisz?  powtórz ,bo nie   zrozumiałem,  tak szybko  mówisz! czyli  bardzo  szybkie  mówienie, jest  to  choroba  dosyć  powszechna". 

Bardzo dobrze ,że TVP  zatrudnia ostatnio  wiele  nowych,młodych  twarzy[ istny  tłum zatrudniono w TVP-Info]  ,gdyby jeszcze wymuszono  na  tych [nieprzygotownych  profesjonalnie] osobach, uczestnictwo  w kursach  poprawnej  dykcji ,prawidłowej wymowy słów,  rozkładu akcentu,szybkości mówienia, itd.Wszystko   w zgodności z  naturalną historią powstania  i rozwoju    języka ojczystego,  z  szybkością  mowy  charakterystyczną  dla   konkretnego etnosu....     

poniedziałek, 20 marca 2017
Czy naukę i kształcenie akademickie można uratowac przed reformą 2.0 ?W debacie pt. "Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce", która odbyła się w Toruniu 14 marca podczas konferencji gospodarczej[w małpim języku nazwanej „XXIV Welconomy Forum in Toruń”], wiceminister MNiSW Piotr Dardziński usiłował oszołomić lokalne środowisko naukowe i uczelniane ,takimi oto rewolucyjnymi ideami i odkryciami „Akademii Gowina” :

1.„Demografia i globalna konkurencja wymuszają reformę szkolnictwa wyższego. „

Niestety,pan wiceminister nie wyjaśnił dlaczego i w jaki sposób demografia wymusza tę reformę , ani dlaczego i jak np. uniwersytet warszawski musi konkurować z uniwersytetem Harvarda, lub z paryską Sorboną? Konkurencja globalna w produkcji ,w przemyśle, w handlu ,w militariach, itd. ma sens,lecz konkurencja w kształceniu i badaniu naukowym to idiotyczna idea, która mogła się narodzić tylko w głowach analfabetów w dziedzinie rozumienia fenomenu nauki i kształcenia akademickiego.

2.„Mobilność osobista i systemowa musi się w sposób istotny zwiększyć – nie tylko w skali Polski".

Są to dwie nowe kategorie metodologii badań i kształcenia akademickiego wymyślone dla potrzeb „Reformy 2.0” .O wartości uczelni będzie decydować liczba wyjazdów kadry badawczo-dydaktycznej poza macierzystą jednostkę,zmienna liczba studentów przyjedżających na okresowe zajęcia , oraz częstotliwość zmian strukturalnych uczelni[ zmian,kierunków, dyscyplin, szkół badawczych].Profesor fizyki zajmujący się stale fizyką , to szkodliwy anachronizm.Uczelnia mająca przez dłuższy czas ten sam profil merytoryczny, to jeszcze gorszy anachronizm. Mobilność w nauce i kształceniu- oto najwyzsza wartość

3."Lepsze uczelnie będą udostępniać wykwalifikowanych pracowników naukowych. (…) Gdy pojedzie się do renomowanych uczelni, to spotka się taką sytuację, w której szkoła danego profesora nie jest na miejscu, i nie polega na otoczeniu wychowankami i takim trwaniu przez lata - ale jest szkołą globalną. Miarą jego sukcesu jest posiadanie uczniów rozsianych po różnych jednostkach na całym świecie. W Polsce tak nie jest, a istniejący model jest anachroniczny" .

 

Reforma 2.0 przewiduje więc dwie kategorie pracowników naukowych wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych .Ci pierwsi będą jeździć po całym kraju z wykładami ,oraz opowieściami jak się robi naukę i jak się kształci,a drudzy poprzestaną tylko na odbiorze pensji raz w miesiącu, by nie powodować większych szkód.

 

4.„...obawiający się wyjazdu kadry do najlepszych uniwersytetów badawczych muszą mieć na uwadze również fakt, że będzie ruch w drugą stronę, bo wykształceni tam doktorzy będą musieli znaleźć miejsce pracy gdzie indziej”.

 

Ekscytujące metody zapewnienia mobilności osobistej i systemowej, czyli ów problem miejsca obrony doktoratu i pracy naukowej. Jeśli zewnętrzny promotor twojego zagadnienia badawczego jest w odległosci 500 km,to nielichy wydatek finansowy cię czeka i utrata zdrowia, chyba ze zrobisz doktorat w swojej uczelni [ tutaj jest drugi i ostatni w kraju specjalista w zakresie twojego tematu] , ale wtedy będziesz szukał pracy, możliwie że w innym mieście. Na taki pomysł mogła wpaść złośliwa małpa , lub człowiek , który straciłkontakt z rzeczywistoscią.

 

5.„Uczelnie badawcze będą zainteresowane współpracą z uczelniami badawczo-dydaktycznymi, gdyż będą miały ograniczony proces kształcenia na niższych szczeblach studiów i będą poszukiwały studentów, których będą mogli ściągnąć na wyższe stopnie. (…) „

 

Uczelnie badawcze będą zabierały starsze roczniki studentów z uczelni badawczo-dydaktycznych,co będzie oczywiście bardzo chwalebną formą współpracy,gdyż jedna z uczelni obniży swoją rangę i straci na znaczeniu[ nie będzie prowadzić prac dyplomowych].

 

Reforma2.0 szkolnictwa wyższego i nauki w swym ujawnionym dotychczas projekcie, neguje absolutnie podstawowe kanony organizacji kształcenia akademickiego i badań naukowych, oraz rozwoju naukowego kadry nauczającej i studiujących. Najwyższymi wartościami w tym świecie mają być : zmienność merytoryczna i strukturalna osób oraz instytucji,konkurencyjność instytucji lokalna i globalna, przedsiębiorczość gwarantująca samowystarczalność finansową i materialną. Reforma 2.0 prawdopodobnie zaowocuje zapaścią polskiego szkolnictwa akademickiego i nauki, chyba że akademicy polscy przeciwstawią się jej i udowodnią jej piramidalną absurdalność zrodzoną z fałszywego rozumienia fenomenu nauki kształcenia akademickiego autorów reformy 2.0.

 

 

 

sobota, 18 marca 2017
Zdelegalizować państwową oświatę

 

Niedzielne wydanie „Naszego dziennika”, z dnia 12 marca 2017 przyniosło olbrzymi tekst autorstwa dr Stanisława Falkowskiego zatytułowany: „Dlaczego w szkole nic się nie zmieni ?”

Na to pytanie,autor udziela odpowiedzi wskazując przyczyny tego, że aktualna ‘Kontrreforma”[jego określenie] nic nie zmieni w szkole. Uzyskuje tę odpowiedź na podstawie analizy sytuacji w naszych szkołach ,którą to analizę absolutnie akceptuję i podziwiam. Tragizm polskiej szkoły polega jego zdaniem na :

- nędzy umysłowej i osobowościowej aktualnie pracujących nauczycieli

- totalnym braku autonomii każdej placówki oświatowej w zakresie treści ,metod i form kształcenia, oraz wychowania.

Moja niezgoda, a nawet silny sprzeciw, dotyczą projektu Stanisława Falkowskiego wyjścia z tragicznej sytuacji polskiej oświaty, projektu przedstawionego w tym interesującym artykule.. Zacytuję jego zdania , które uważam za kwintesencję projektu:


1. ”…. reforma jest konieczna, ale polegać powinna na delegalizacji jakiegokolwiek wpływu państwa na nauczanie”.

2. „W tej sytuacji wypada z głębokim szacunkiem patrzeć na poczynania tych zdeterminowanych rodziców, którzy decydują, że ich dzieci będą kształcone w systemie nauczania domowego. „

3. „Czy można sobie wyobrazić, że pewnego dnia rodzice, i to dużo liczniejsi niż dotychczas, zakażą dzieciom wszelkich kontaktów z oświatą kontrolowaną przez rząd, a od wyższych uczelni (podobno autonomicznych) zażądają powrotu do zakazanych im przez państwo egzaminów wstępnych – lub założą własne uniwersytety?”

 

Pierwsze twierdzenie dr Falkowskiego zdradza go jako miłośnika prehistorii i czasów, kiedy nie było państw ,lecz jedynie miasta. Pozostaje mi jednak sądzić , że Falkowski będzie przeciwny zależności nauczania także od miasta.Zaryzykuję więc domniemanie , że według niego nauczanie może być zależne tylko od nauczanego. Możliwe, że to uczeń powinien decydować o tym czy , czego i jak , ma być nauczany?Przemawia za takim domysłem życiorys zawodowy Falkowskiego: jest to w istocie polonista- korepetytor,a gdy przebywa się wciąż w relacji „jeden nauczyciel- jeden uczeń” , to zakres autonomii ucznia może być bardzo duży.

Drugie twierdzenie Falkowskiego nie grzeszy oryginalnością. System kształcenia domowego, to wielka specjalność zamożnych Polaków w czasach zaborów.Czy dzisiaj,przeciętna polska rodzina, może systematycznie realizować nauczanie domowe swoich dzieci? Stać ją na to materialnie? Czy każdy rodzaj wykształcenia akademickiego rodziców daje im kompetencje do poprawnego nauczanie własnych dzieci?Czy współczesna psychologia rozwojowa odrzuciła pojęcie inicjacji dziecka w dojrzałość na drodze wyjścia dziecka z domu rodzinnego w świat zewnętrzny społeczny dorosłych i rówieśników obcych?

Trzeci cytat z artykułu Falkowskiego ma postać wiązanki rzekomo nowatorskich życzeń . Pierwsze dwa życzenia ograniczają wolność dzieci przez własnych rodziców.Trzecie zostało już zrealizowane.Wszak istnieje już od dawna szkolnictwo niepubliczne i znana dobrze jest jego logo/ikona : „Płacę i wymagam, by przysłano pod mój adres dyplom ukończenia szkoły przez moje dziecko”.Literatura

Artykuł S.Falkowskiego opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/mysl/178035,dlaczego-w-szkole-nic-sie-nie-zmieni.html
czwartek, 16 marca 2017
To dzięki e-learning zostaniesz noblistąW tygodniku "Do rzeczy"[nr.11,13-19.03.2017]Krzysztof Rybiński w stałym okienku felietonowym[str.85] puścił tekst ,który nawet przynależąc do "felietonowego myślenia" sprowadza je do karykatury myślenia.

Rybiński tak bardzo przejął się reklamą w internecie, że w swym felietonie wystąpił z niezwykłym odkryciem w tym oto zdaniu:

To nieprawda, że niektórzy nigdy nie będą dobrzy w matematyce, każdy może stać się świetnym matematykim, to tylko kwestia treningi i determinacji”.

A następnie potęguje to odkrycie [ i absurdalność swojego wnioskowania] drugim zdaniem :

kursy e-learningowe to sprawią, że w kilka miesięcy możemy stać specjalistami w dowolnej dziedzinie….Wasz los jest w waszych rękach, tylko skorzystaj z internetu.”

Jeżeli jakiś felietonista objawi naiwną wiarę w prawdziwość marketingowych ogłoszeń w rodzaju :

2 tygodnie zajęć naszą metodą , a biegle władasz kilkoma językami

W ciągu jednego dnia pracy z internetem zarobisz 1000 złotych

Estetyczna chirurgia plastyczna bezpiecznie usuwa tłuszcz z twojego ciała”.

to mamy prawo sądzić, że ów felietonista z pewnością zakończył swoje kształcenie na poziomie szkoły podstawowej.

Tymczasem Krzysztof Rybiński posługuje się tytułami „ prof.dr hab.”,a nawet gdzieś rektorował[ lub rektoruje] jakiejś uczelni wyższej.
12:33, fizykomaniak
Link Komentarze (2) »
środa, 15 marca 2017
Prawdziwe wyzwolenie kobietW dniach 7-8 marca br. w Paryżu odbyło się posiedzenie Komisji Prawnej Rady Europy, na temat „kompatybilności islamskiego prawa szariatu ze standardami europejskimi”. To posiedzenie wskazuje na poważne opóźnienie Rady Europy ,bowiem we wszystkich krajach Europy Zachodniej ,które wykonały z nawiązką projekt niemiecki islamizacji kontynentu europejskiego „kompatybilność islamskiego prawa szariatu ze standardami europejskimi” funkcjonuje praktycznie bez zarzutu.

Możliwe, że Rada Europy kieruje się podejściem futurystycznym i zleci Komisji Prawnej prace [w trybie pilnym ] nad takimi zmianami w Konwencji Praw Człowieka oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka , by zgodne były z szariatem.

Gdy  tak się  stanie, to będzie wielka radość u feministek z tego, że wreszcie chrześcijański wzorzec kobiety[ tak niszczący jej godność jako człowieka], zostanie wyrzucony na śmietnik historii.


wtorek, 14 marca 2017
Manipulacja o nazwie: Reforma 2.0 “Doskonałość edukacji akademickiej” będzie tematem szóstej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki, która odbędzie się w Lublinie.

Konferencję organizują : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego , Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Polska Komisja Akredytacyjna.

Autorem terminu i pojęcia „ “Doskonałość edukacji akademickiej” jest prawdopodobnie dr Jarosław Gowin,szef resortu MNiSzW ,oraz wicepremier, a jeśli nie jest autorem to z pewnością jest namiętnym głosicielem tej idei. Z wykształcenia filozof, powinien więc wiedzieć i zapewne wie , że żaden byt naturalny nie jest i być nie może doskonałym.”Doskonałość kształcenia akademickiego” to pusty zwrot,a szef resortu szkolnictwa wyższego lubi stosować takie zwroty , by zasłonić rzeczywiste cele planowanej reformy.

Propaganda wokół tej reformy przybrała takie rozmiary i taką moc tumanienia środowisk kraju , że połknęły one ze smakiem pomysł zwołania przez resort Narodowego Kongresu Nauki chociaż każdy widzi ,że czegoś takiego co nazywamy nauką, to aktualnie w Polsce nie ma .Albowiem, gdyby nie staże w międzynarodowych instytutach UE, to nowe pokolenia naukowców polskich nie widziałyby np. autentycznych,współczesnych laboratoriów badawczych.

I także tylko do propagandy można zaliczyć projekt zbudowania doskonałości kształcenia akademickiego za pomocą „ sposobu oceniania kształcenia”. To już uczeń szkoły średniej wie , że wynik oceniania jego pracy zależy od kryteriów oceniania i narzędzi , czyli sposobu oceniania. Szef resortu prawdopodobnie liczy na to,że spece od testów postarają się o taki ich rodzaj ,który potwierdzi ,iż kształcenie akademickie według reformy 2.0 jest już doskonałe.


poniedziałek, 13 marca 2017
Góra urodziła myszZwiązek Nauczycielstwa Polskiego I grupa nauczycieli-aktywistów związku,wystąpili z krytyką treści programowych nowej,ośmioletniej szkoły podstawowej.

W odniesieniu do matematyki.

Sformułowano zarzut szkodliwości wykreślenia z podstaw programowych matematyki problematyki pojęć:

funkcji, mediany i układów równań.

Tymczasem badania europejskie nad nauczaniem matematyki w szkole podstawowe[ elementarnej] jednoznacznie pokazują, że rozumienie pojęcia funkcji, oraz umiejętność operacji na układach równań, występuje dopiero u dzieci w wieku 15-16 lat . A pojęcie mediany nie należy do matematyki elementarnej ,lecz do statystyki ,której elementy są nauczane dopiero w starszych klasach liceum ogól.

ZNP wystąpiło też z oceną podstaw programowych fizyki.

Zarzuty dotyczą braku takich tematów :

Teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika

Odkrycia Marii Skłodowskiej- Curie

Zastosowań fizyki w naukach medycznych

Nowe technologie

Alternatywne źródła energii.

Szczegółowe wskazania braków programowych z fizyki dowodzą, że grupa oceniających nie ma pojęcia czym jest fizyka elementarna nauczana w klasach VII- VIII, albowiem:

Teoria M.Kopernika nauczana jest w klasie V na lekcjach przyrodoznawstwa.Odkrycia M.Skłodowskiej są w ostatniej klasie liceum w ramach działu fizyki jądrowej.Pozostałe trzy tematy są  na zajęciach fakultatywnych w liceum ogól.Otymdecyduje  wiek ucznia i  możliwości  percepcyjne.

ZNP motywowany politycznie [ jest to agenda postkomunistyczna pozostająca pod opieką SLD] złożył w resorcie oświaty analizę I ocenę podstaw programowych nowej szkoły podstawowej.Niestety,w odniesieniu do matematyki i fizyki,   analiza I ocena nadają się do kosza na śmieci.sobota, 11 marca 2017
Ziemia jest ciałem kosmicznym

 

Nowy dyrektor amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska [ Administrator of the Environmental Protection Agency- EPA] Scott Pruitt oświadczył publicznie w miniony czwartek :

nie wierzę, by dwutlenek węgla był głównym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego ocieplenia klimatu Ziemi.

Autor tego kontrowersyjnego wyznania jest z wykształcenia prawnikiem i może nie ma wielkiej wiedzy z astronomii ,a dokładnie - z astrofizyki , stąd w jego oświadczeniu zwrot „wierzę”.Tymczasem wystarczy uświadomić sobie , że oświadczenie dotyczy klimatu planety o nazwie „Ziemia”.

Ziemia jest ciałem kosmicznym , a nie produktem cywilizacji Ziemian.Klimat Ziemi ,jego narodziny, przemiany jakim podlegał ,stan aktualny i przyszłość, to wszystko zależało i zależy od oddziaływań Księżyca,Słońca i przestrzeni Kosmosu.

Planeta podlega oddziaływaniu: własnego pola magnetycznego,jonosfery, promieniowaniu Słońca[ w tym składowej neutrinowej], oraz Księżyca. Ziemia jest systemem homeostatycznym o wewnętrznym sprzężeniu zwrotnym ujemnym.Wszelkie zaburzenia równowagi tego systemu , są niwelowane [w krótszym, lub dłuższym czasie]tym sprzężeniem pomiędzy wymienionymi wyżej oddziaływaniami ,np. zaburzenia składu chemicznego atmosfery.Stanowisko Scotta Pruitta odrzucenia głównej roli dwutlenku węgla w zmianach klimatu, spotkało się z gwałtowną krytyką amerykańskich ekologów i ochraniarzy środowiska. Nic dziwnego, z wykształcenia są to przede wszystkim biolodzy , a ci nie grzeszą specjalnie wiedzą z zakresu astrofizyki lub astronomii i nie rozumieją , że sposób istnienia Ziemi nie jest funkcją człowieka i jego cywilizacji, lecz funkcją ewolucji Kosmosu.

 

15:45, fizykomaniak
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 09 marca 2017
Twórca nowej cywilizacji 

Związki fizyki [zwłaszcza fizyki technicznej] z wojskowością i

technologią broni, poważnie utrudniają prawdziwe opisanie historii

jakiegoś okresu dziejów tej nauki. Same informacje o odkryciach i

autorach tych odkryć dokonywanych w wojskowych laboratoriach

badawczych docierają, albo z opóźnieniem wieloletnim, albo są

utajnione bezterminowo.Niekiedy pojawiają się informacje fałszywe, by

ukryć prawdziwego odkrywcę, uczonego i jego dorobek badawczy.

 

Pod koniec stycznia br. wydana została książka[przez Prometheus

Books] : "True Genius: The Life and Work of Richard Garwin",

napisana przez znanego popularyzatora nauk ścisłych Joela

Shurkina[Amazon ją oferuje za ok.25dolarów].Jej treść doskonale

ilustruje wstępny akapit mojego wpisu.

 

R.Garwin urodził się 19 kwietnia 1928 roku w Cleveland [Ohio] .Mając

21 lat obronił pracę doktorską ,której promotorem był Enrico Fermi.Z

poręczenia Fermiego zostaje zatrudniony w  Los Alamos National

Laboratory, gdzie pracuje nad bronią jądrową. Tam jest autorem projektu

bomby wodorowej i naczelnym jej konstruktorem, o czym

poinformował dopiero w roku 2003 Edward Teller , uważany przez pół

wieku za „ojca” [ do spółki ze Stanisławem Ulamem polskim

matematykiem] bomby wodorowej.


Od 1953 do 1993 R.Garwin jest profesorem w IBM ‘s Watson

Laboratory. Z tego miejsca i okresu , pochodzi prawie 50 patentów

Garwina z dziedzin : fizyki kwantowej,fizyki materii skondensowanej,

elektroniki kwantowej, automatyki wojskowej,technologii produkcji

komputerów,powietrznego transportu naddźwiękowego, astronautyki.

Najpoważniejsze wynalazki i najnowsza technologia IBM dostarczane

armii amerykańskiej w tamtym okresie jest - autorstwa Garwina.

 

On zaprojektował pierwszego na świecie satelitę rozpoznawczego

[szpiegowskiego], technologię GPS, a następnie był autorem

satelitarnego,cybernetycznego systemu szpiegowskiego,odkrył zjawisko

echa spinowego i zaprojektował technikę rezonansu magnetycznego

MRI, zbadał oddziaływanie nukleonowe[ proton – proton, neutron –

neutron] i przedstawił jego teorię ,zaprojektował drukarki laserowe i

monitory z ekranami dotykowymi,opracował technologię

magazynowania i wykorzystania zużytego paliwa reaktorów jądrowych.

Jego oryginalne teksty są sekretnymi raportami -załącznikami do

wniosków patentowych,lub tekstami wykładów i referatów [ ponad 500

tematów badawczych]dla zamkniętego kręgu specjalistów w dziedzinie

militarnych zastosowań nauki.

 

Równolegle z pracą badawczą i wynalazczą Richard Garwin był [ i jest

nadal] wybitnym specjalistą w polityce kontroli broni jądrowej.Od 1958

roku jest pierwszym doradcą naukowym kolejnych prezydentów USA,

kieruje komisjami d/s. testowania broni jądrowej i

nierozpowszechniania, jest wybitnym negocjatorem międzynarodowych

porozumień państw dysponujących bronią jądrową.

 

W 2002 roku Garwin otrzymał najwyższe odznaczenie USA w

dziedzinie nauki i techniki :” National Medal of Science” przyjęte z

pewnym zdziwieniem przez uczelniane środowiska badawcze. Z wielu

stron słychać było pytanie:”co on takiego odkrył i zrobił w nauce?”9 lat

później 83 letni Richard Garwin [bez ujawnienia i rozgłosu] kieruje

akcją neutralizacji skutków katastrofy w japońskim kompleksie

jądrowym.Fukushima.

 

Pod koniec 2016 roku prezydent Obama odznacza Garwina Medalem

Wolności [Medal of Freedom, AAAS Award for Scientific Freedom and

Responsibility ].Enrico Fermi u początków znajomości ze swoim

uczniem,miał podobno powiedzieć o Dicku Garwinie, że: " to

prawdziwy geniusz, drugiego takiego dotychczas nie spotkałem."

 

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 48